• Thai Xuan anh

    Vinh, Vietnam
Favourite author
Offline
Chủ Thái Bảo Studio Add : 35 Nguyễn Sỹ Sách - Thành Phố Vinh - Việt Nam Nhận chụp hình theo yêu cầu
Charge per hour
90 USD

2 hours minimum

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен
Contact photographer