• kdo long

    Ho Chi Minh City, Vietnam
Favourite author
Offline
Long KDO ...thợ chụp ảnh dạo lành nghề ...vô like dạo a e là chính ...ahihi
Charge per hour
150 USD

6 hours minimum

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен
Contact photographer