Viktoriya Salikova victoria001

Dubai, United Arab Emirates

Wedding photographer Viktoriya Salikova (victoria001). Photo of 4 November 2018
Add to favourites
f/7.1
13 mm
1/250s
160
Shot on 28 September 2018