• Comments:

Donatello Viti (Donatello) 1 year ago

Nice capture!

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Thank you Donatello!

Anatoliy Pismenyuk (Oriental) 1 year ago

Ee, its cool!

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Thanks Anatoliy

Denis Scherbakov (RedDen) 1 year ago

cool shot!

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Thanks Denis!

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Thanks Ricardo!

Jiri Horak (JiriHorak) 1 year ago

Bonita!

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Gracias Jiri

Andreu Doz (andreudozphotog) 1 year ago

Thanks Olya!

Tatyana Malysheva (tabby) 1 year ago

hahaha