• Comments:

Slavko Slavnyy (slavnyi) 1 year ago

nice portrait!

Camilla Reynolds (camillareynolds) 1 year ago

Thank you! :-)

Viktoriya Khruleva (victori) 1 year ago

Wery nice!

Andrey Vorobev (andreyvorobyev) 1 year ago

Beautiful!!!
Camilla, this 85mm?)))

Camilla Reynolds (camillareynolds) 1 year ago

Спасибо Андрей, да 85мм ))