• Comments:

Slavko Slavnyy (slavnyi) 11 months ago

nice portrait!

Camilla Reynolds (camillareynolds) 11 months ago

Thank you! :-)

Viktoriya Khruleva (victori) 11 months ago

Wery nice!

Camilla Reynolds (camillareynolds) 11 months ago

Thanks! :-)

Magdalena Korzeń (korze) 11 months ago

cool

Camilla Reynolds (camillareynolds) 11 months ago

Thanks! :-)

Andrey Vorobev (andreyvorobyev) 11 months ago

Beautiful!!!
Camilla, this 85mm?)))

Camilla Reynolds (camillareynolds) 11 months ago

Спасибо Андрей, да 85мм ))