Edit
Delete
  • Comments:

Krzysztof Antas (ANTASKF) 3 months ago

So good! :)

Elena Haralabaki (elenaharalabaki) 3 months ago

Thank you!

Nuno Lopes (nunolopesphoto) 3 months ago

Amazing. and that dark black and white that i love so much.

Elena Haralabaki (elenaharalabaki) 3 months ago

Thank you Nuno!!!

Aleka Pappa (alekapappa) 3 months ago

So nice!

Elena Haralabaki (elenaharalabaki) 3 months ago

Thank you!

Flavio Roberto (FlavioRoberto) 3 months ago

Fantastic! Beautiful composition!

Elena Haralabaki (elenaharalabaki) 3 months ago

Thank you so much!

Evgeniy Egorov (evgeny96) 2 months ago

wow!