Φωτογράφος Patricio Fuentes

Αρεκίπα, Περού
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
5 έτη και 1 μήνα
Φωτογράφος Patricio Fuentes
@patostudio
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου
+51 986 961 034
Χρέωση ανά ώρα
70 USD
8 ώρες ελάχιστο