Φωτογράφος Giovanny Rodiguez

Μπογκοτά, Κολομβία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
περισσότερο από ένα χρόνο
Φωτογράφος Giovanny Rodiguez
@giophoto
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου
Χρέωση ανά ώρα
45 USD
4 ώρες ελάχιστο