Φωτογράφος Vadim Bic

Τσερκάσι, Ουκρανία
Ενεργός πριν από 4 ώρες
MyWed μέλος για
5 έτη και 6 μήνες
Φωτογράφος Vadim Bic
@VadimBits
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
3 φωτογραφίες στις καλύτερες της εβδομάδας
3
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου
+380 95 184 5276
Χρέωση ανά ώρα
30 USD
5 ώρες ελάχιστο