Φωτογράφος Taylan Gürel

Fethiye, Τουρκία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
5 μήνες
Φωτογράφος Taylan Gürel
@Taylan
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου