Φωτογράφος Piero Ottaviano

Τορίνο, Ιταλία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
1 έτος
Φωτογράφος Piero Ottaviano
@PieroOttaviano
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου