• Σακραμέντο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

Φωτογράφοι γάμου: Σακραμέντο