• Ντάλας, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες

Φωτογράφοι γάμου: Ντάλας