Tinh yêu không phân định tuổi tác.

25.12.2016 Hanoi, Vietnam
Nàng hơn chàng 10 tuổi, trước khi gặp nhau thì cả hai đều chưa yêu! Họ đã chứng minh cho tôi thấy một tình yêu đích thực. Tôi đi chụp cho họ vào đúng Noel 2016